•   Ontwerp van het logistieke concept
•   Ontwerp van het technische concept
•   Projectmanagement, in bedrijf nemen en finetuning.
 
     
Interim management   |   Technisch tekenen

Logistiek advies

Uw bedrijf groeit, het leveringsprogramma, de klanten en de markt veranderen, er ontstaat gebrek aan ruimte en tijd, de kosten moeten omlaag. Er moet iets gebeuren. Anders lopen klanten weg en komt de continu´teit in gevaar.

Tot voor kort ging het altijd goed. Maar nu moeten problemen en wensen omgezet worden in oplossingen. Misschien weet u zelfs al waar de schoen wringt, maar blijft een oplossing uit door gebrek aan tijd, kennis en vaardigheden om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Afhankelijk van uw behoefte kan ik u ondersteunen met een logistiek advies, waarbij we in overleg en goede samenwerking bepalen welke stappen doorlopen moeten worden:

•   Het in kaart brengen van de huidige situatie
•   Het analyseren van de huidige situatie, problemen en wensen
•   Het ontwerpen van een nieuw logistiek concept/oplossing

Dit ziet er eenvoudig uit, maar is het niet. Elk bedrijf is door zijn organisatie, leveringprogramma, klanten, service, locatie etc. uniek en daarom is een intensieve samenwerking nodig voor de beste oplossingen. Gelukkig volstaan echter ook vaak eenvoudige en functionele oplossingen.